Fast-fashion poison the rivers – A gyorsdivat megmérgezi a folyókat

(Magyar verzió lejjebb)

I’ve just read an article  and it starts with the statement that “In parts of China and India, farmers are predicting the colour of the next fashion season by the colour of their rivers due to run-off from the textile industry.” Can you imagine it? Can you imagine your river turning to indigo blue, green, red, yellow? And not only the environment but the people who live in that area are affected tremendously. They have problems with drinking water, to water their farms, to feed their animals. It all goes down in the food chain.

I’ve been to India once and I remember being shocked by the low environmental and health/hygiene standards. I’ve heard that in China the state of environment is even worse in some parts. Remember the Beijing Olympics, when all the factories in the city were closed in order for the tourists and for the screen-followers to be able to see the sun and the blue sky during the Olympic week?

I also remember how I hated the narratives in the media blaming China for low environmental standards. But hey! Most of the products produced in China (or in India) are produced for us in the western world. How can we blame them for something when we buy those products happily? What do you think why companies had moved to the East? Not only for the cheap workforce but for the cheaper production due to the non-existing regulatory framework. We have to take responsibility here!

According to the European Commission, EU consumers discard 5.8 million tonnes of textiles every year, with only 1.5 million tonnes (25%) of these post-consumer textiles being recycled by charities and industrial enterprises. The remaining 4.3 million tonnes goes to landfill or is burnt in municipal waste incinerators. We think this is too much!

There are solutions of course: you can buy less cloths, you can buy quality ones which last longer, you can make sure that you shop ethically produced garments, or you can buy upcycled products.

Upcycled products are made of textiles discarded by consumers and turned into something new. except for the new zips, buttons etc. almost no new resources are needed. Because there is no need to grow the cotton, to wave and dye the textiles, upcycled clothing uses on avarage 80-90% less energy, water and resources to produce compared to new clothing.

This is why we believe that the best solution is upcycling. Why should we use new raw material when there are so many good quality ones already out there on there way to the landfill? This strong belief created our brand Sharolta. We turn your textile waste into your next outfit! Check out what we have on offer here>>

“In some cases farmers can actually predict the colour of the season by looking at the colour that the rivers are running”

“Néha a farmergazdák meg tudják jósolni a következő szezon divatszinét a folyó színéből”

Most olvastam egy cikket, amely azzal a mondattal indult, hogy „Kína és India egyes részein a gazdák a folyó színéből meg tudják jósolni a következő szezon divatszínét, mert a textilgyárakból kifolyó szennyvizek megfestik a folyókat.” El tudod ezt képzelni? El tudod képzelni, hogy a Duna vagy a Tisza indigo kékre, zöldre, pirosra, sárgára színeződik? És ez nem csak a környezetre van hatással, hanem az ott élő emberekre is súlyos következményekkel jár. Gond van az ivóvízzel, a szennyezett folyóvízet kell használni a mezőgazdaságban, az állattartásban. A vegyi anyagok beépülnek a táplálékláncba.

Egyszer voltam Indiában és emlékszem, sokkolt az ott tapasztalható rettenetes környezeti és egészségügyi / higiéniai körülmények látványa. Azt hallottam, hogy Kína bizonyos részein a környezet állapota még ennél is rosszabb. Emlékeztek, hogy a pekingi olimpia alatt a városban minden gyárat bezártak, hogy a turisták és a képernyőn előtt ülők láthassák a napot és a kék eget az olimpia hetében?

Arra is emlékszem, hogy utáltam a médiában elhangzó ezzel kapcsolatos véleményeket, amelyek Kínát okolták az alacsony környezetvédelmi előírásai miatt. A Kínában (vagy más keleti országban) gyártott termékek legnagyobb része a nyugati világban kerül felhasználásra. Hogyan lehet hibáztatni őket valamiért, amíg mi boldogan megvesszük ezeket az olcsó termékeket? Mit gondoltok, miért költöztek a nyugati cégek Kínába? Nemcsak az olcsó munkaerő miatt, hanem mert a gyenge jogszabályi környezet olcsóbbá, könnyebbé teszi a gyártást. Itt az ideje, hogy vállaljuk a felelősséget!

Az Európai Bizottság szerint az EU fogyasztói 5,8 millió tonna textilt dobnak ki minden évben, amiből mindössze 1,5 millió tonna (25%) kerül újrahasznosításra a  karitatív szervezetek/használt ruha boltok és az ipari újrahasznosítás által. A fennmaradó 4,3 millió tonna textil hulladék mind hulladéklerakókra vagy hulladékégetőkbe kerül. Ugye egyetértünk, hogy ez nagyon nem jó?!

Vannak megoldások persze: lehet kevesebb ruhát vásárolni, vagy minőségit, amely tartósabb, vagy lehet csak etikusan gyártott termékeket vásárolni, de talán a legjobb megoldás, ha upcycled, azaz értéknövelt, újrahasznosított terméket vásárolunk. Az upcycled ruhák a fogyasztók által kidobásra ítélt ruhadarabokból készülnek. Mivel itt nincs szükség új pamut termelésére, a textil szövésére, színezésére, ezért ezeknek a ruháknak az előállítása egy teljesen új ruhákkal összehasonlítva átlagosan 80-90%-al kevesebb energiát, vizet és nyersanyagot használ fel.

Mi hiszünk abban, hogy a legjobb megoldás az értéknövelő újrahasznosítás. Miért használjunk fel új nyersanyagot, amikor rengeteg jó nyersanyag már amúgy is úton van a hulladéklerakók felé? Miért ne készítsünk ezekből a textíliákból valami szépet és újat?

Ez az erős meggyőződés hívta életre a Sharolta márkát. Mi a textil hulladékodból készítjük el a következő ruhatáradat! Nézd meg, milyen klassz dolgokat csinálunk itt>>

By | 2017-03-30T13:04:41+01:00 March 29th, 2017|Blog|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment